×
  • For Admission Enquiries Call Now: 9225023456-112, 9158888950

Computer Technology

Abstract Project Details

Group No.
Roll No.
Student Name Title of Project  Guide
1
6
Harshal Anil Bhite Interactive voice based email system Prof Amita Meshram
20
Harshal Chandrakant Kose
24
Kailash Dhanraj Nagapure
35
Parimal R Bhoyar
51
Saurabh Dilip Dukre
61
Viraj Shashank Ladole
2
8
Akanksha Arjun Chikhale Crime Rate Prediction using k means algorithm  Prof Milind Tote
59
Ankita Keshavrao Dhavale
17
Aparna Prakash Thakre
35
Nikita Deepak Nasre
58
Diksha Herode
38
Pracheta Dilip Patrikar
3
17
Deepmala Saratkar Stock market Prediction using Machine Learning Prof. Yogita Deshmukh
69
Triveni Jambhulkar
21
Harshal Rajuji Hiratkar
59
Swapnil Patankar
58
Sudhanshu Shirish Dhopte
62
Yash Bhagwat Tiwari
4
32
Mughada Lonkar Fuzzy logic decomposer using maching learning Prof. Yogita Deshmukh
3
Pallavi N Khawshi
26
Priyanka Diliprao Shinde
61
Ruchita W Charpe
13
Rupali Gowardhan Bopche
60
Vinay Prakash Gaikwad
5
53
Shashank Prakash Karhade IOT Based home automation system Prof. Sharayu Sanjekar
45
Ravi Maroti Wankhade
4
Akash Yuwaraj Ganvir
40
Pratik Rajendra Mohite
25
Kanchan Charandas Dhole
13
Bharti Diwakar Khedkar
6
10
Ashwini P Chambhare Web vulnerability Analysis Prof. Devika Deshmukh 
23
Jaydeep Pradeep Bhuibhar
33
Pallav Vivek Kulkarni
22
Hrushikesh M Panchabudhe
43
Rajat Karmarkar
7
9
Apurva Nitin Chimote Heart Disease Prediction using ANN Prof Rachana Deshmukh
37
Payal Rajkumar Gourkhede
55
Shruti D Dekate
56
Shubhada Bhashkar Lunge
32
Omeshwari A Bhomle
57
Sonali Anil Rangari
8
55
Abhijeet Sudhakar Vighne Smart Village using IOT  Prof Sharayu Sanjekar
19
Ajay Shrikrishna Dhanwade
34
Mrunal Anil Pathak
37
Prince Baldev Juneja
18
Dhawal bhakta
10
Darshani M Kalbande
9
26
Kushal Surendra Ghorse EREPARAR Prof. Yogita Deshmukh
52
Saurabh Naresh Maske
50
Saket Dilip Shahare
14
Bhuwaneshwari Deshmukh
5
Ankit Chandrashekhar Mate
44
Rajat Vijay Pakhale
10
11
Ashwini Shrawan Kothale GIZMOZ:Health Monitoring Band Prof Rachana Deshmukh
12
Bhagyashree V Deshmukh
16
Deepali Sunil Tijare
30
Nimish Vivek Mahajan
54
Shital Umesh Waghmare
11
63
Ankit Sinha Defending Against web application attacks Prof.Amita Meshram
64
Chintan Pandya
65
Deepali  Patil
67
Ruchika Makh
27
Mandar Milind Mulmuley